Destek: +90 (541) 424 8033

Mesafeli Satış Ve İade


Madde 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş Bu Sözleşmenin Bir Taraftan;

SATICI Özyapı Express– ozyapiexpress.com

ALICI (Son Kullanıcı – Müşteri)

 

Madde 2

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI `ya ait ozyapiexpress.com  internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. ozyapiexpress.com  sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde 3

ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu … … adresinde veya websitesindeki sipariş ekranında girdiği adrese kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, … … isimli kişiye teslim edilecektir.

 

Madde 4

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 15 (on beş) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. ALICI sipariş olarak özel yapım bir ürün sipariş vermişse ya da kişiye özel bir ürün sipariş vermişse teslim süresi SATICI tarafından daha da uzatılabilir. Bu şekilde verilmiş olan bir siparişte ALICI siparişten cayma gibi bir hakkı yoktur. Aksi taktirde doğacak olan maddi masraflardan tamamen ALICI yükümlüdür. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri (ürünün piyasadan çekilmesi, üretimin durdurulması vs.) beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI`nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

Madde 5

ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI`ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, ambalajı bozulmamalıdır ve fatura aslı iade edilmelidir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI`ya ait kredi kartının ALICI`nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 2 (iki) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI`ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI`ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

5.1- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,kişiye özel yapılmış ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

5.2- Optik Ürünler (El dürbünü, tüfek dürbünü, teleskop vb. )

5.3- İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak satılan ürünler ( av tüfekleri, kurusıkı tabancalar, havalı silahlar, patlayıcı maddeler)

5.4- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler) Örneğin Kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünlerin iadesi mümkün değildir.

 

Madde 6

SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI`dan başka bir kişikuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICI`nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 2 (iki) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 15 (onbeş) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Alıcı ürün bedelini kredi kartı ile ödemişse ve Satıcı 15 gün içerisinde ürün bedelini iade etmişse bankalardan kaynaklabilecek gecikmelerden ve olumsuzluklardan Satıcı sorunlu tutulamaz. Ürünü 7 (yedi) gün içinde Satıcı iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI`ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI`ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 15(onbeş) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Alıcı tarafından karşılanacaktır.

 

Madde 7

SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli ozyapiexpress.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

Madde 8

FAİZ

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısına göre değişen vade farkı uygulanmaktadır. Her ürünün faiz oranı ve ödenecek miktarı kadar ALICI, çalıştığı bankaya karşı 9. madde hükmünce sorumludur.

 

Madde 9

ÖDEME PLANI

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

Madde 10

CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi kuruluşa tesliminden itibaren 2 (iki) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 11. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve ozyapiexpress.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış ve ambalajının bozulmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 15(onbeş) gün içinde ürün bedeli ALICI`ya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün Satıcıya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Siparişiniz SATICI’ya ulaştıktan sonra en geç 15 gün içinde kargoya verilecektir. Yalnız Alıcının vermiş olduğu sipariş özel yapım bir ürünse bu süre yapılacak olan işleme göre daha da uzayabilir ve Alıcı bu siparişinden cayamaz ürün bedelini geri isteyemez. Siparişinizi iptal etmek isterseniz, telefon ile başvurabilirsiniz. SATICI iptal talebini teyit ettikten sonra başvuru işleme konulur. ALICI`nın iptal talebi, ilgili sipariş kargoya verilmeden önce SATICI`ya ulaştıysa, herhangi bir ek masraf talep edilmeyecektir. ALICI`nın iptal talebi, ilgili sipariş kargoya verildikten sonra SATICI`ya ulaştıysa, kargo masrafları ALICI`ya aittir.

 

Madde 11

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

11.1- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kişiye özel yapılmış ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

11.2- Optik Ürünler (El dürbünü, tüfek dürbünü, teleskop vb. )

11.3- İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak satılan ürünler ( av tüfekleri, kurusıkı tabancalar, havalı silahlar, patlayıcı maddeler)

11.4- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler) Örneğin Kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünlerin iadesi mümkün değildir.

 

Madde 12

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI`dan talep edebilir ve her koşulda ALICI`nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

Madde 13

YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.